Jugaba, Inside Job

Jugaba's Box

Management on good level

Do you know what a clinical data management is or for what is used clinical trials? This is a mystery for many people and they don't know what this is all about. I think that this is the future and that this is something that should be done. But when we don't know this and when we feel that this is not the best thing one might think that it is not necessary. But I believe that it is and I believe that the future is not for everyone if we don't try to cope and understand medicin ...

En liten bastu

Det man gör för att trivs är att man hela tiden försöker göra om i ens hus som man har haft i några år och det man håller på med nu är att se till så att man får klart ett badrum som man har rivt ut och detta för att det var risk för en större vattenskada. Men man hade ju flera badrum i ens hus och genom att börja om från början så kan man få ett fin badrum med alla funktioner som fungerar och det man behövde göra var att planera det på ett bra sätt. Så ...